Viết Cho Những Cơn Mưa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 ConMua2Edited

Chiều chủ nhật có mưa buồn ngõ vắng

Có gió mù ngây lạnh tháng năm xưa

Hương phấn cũ tình cờ xa xót đượm

Chút tình si úa mộng cuối mùa

Em áo lụa hương nồng mây cổ tích

Chút mưa phai ươn ướt lá cây xanh

Em có biết giữa mùa thu buồn rả rích

Một bóng hình theo mãi cuộc đời anh

Mai em có xa rôi vuông cỏ hẹn

Có nhớ không, cơn gió lạnh cuối đời

Và có nhớ chút tình si hoen úa

Hay xem chừng như kẻ lạ mà thôi

Trời tháng sáu có mưa chừng đã mỏi

Má rong rêu và tình ngóng ngậm ngùi .

Misa, 2004

( “Kỷ yếu Hội ngộ PCT-HĐ, 30 năm xa xứ, 2005 tại Hải ngoại “ )