Tóc mây em thả về đâu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Tocmayemthavedau1

Tóc mây

em thả về đâu

Hình như đang chảy

giữa câu thơ buồn

Tình kia

như gió

như sương

Có là có thật

mà dường như không

Sá gì trăm suối

nghìn sông

Làm sao ngăn nổi

lòng mong nhớ người

Tóc mây

em thả về đâu

Tôi nghe tóc chảy

giữa câu thơ buồn.

Nguyễn Văn Gia

( Giai phẩm “ Một Thời Cho Cả Một Đời “ của cựu học sinh PCT ĐN  nk 1956-63 )