Chỉ Xin Mưa Chiều

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Chixinmuachieu

Chiều lất phất mưa bay

Qua khung cửa sổ buồn

Một mình con ngồi đó

Con buồn hay mưa bay

 

Ngày xưa mẹ cũng thế

Thích nhìn trời mưa bay

Để nghe mình cô quạnh

Với nỗi buồn ai hay !

 

Thôi thì trời có mưa

Cho cả chiều ...như xưa

Nhưng đừng qua đêm nhé !

Vì đêm buồn hơn mưa

 

 30 tháng Tư,  2005

Mộng Hoa Huyền

( Kỷ Yếu Hội Ngộ Phan Châu Trinh – Hồng Đức, 30 năm xa xứ,  2005 tại Hải ngoại )