Ở Huế

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Hue Song Huong01

Cõi nào vừa gọi tên tôi

Nguồn và sông đã chia đôi trăm đường

Đi nghìn phương nhớ một phương

Con sông nào cũng tìm đường ra khơi

Đã xa rồi bóng mặt trời

Phương miền viễn gió vọng lời tiễn đưa

Đường dài và nắng và mưa

Co ro một bóng tội chưa hỡi người

Nửa đêm thầm nhớ mặt trời

Hai con mắt lệ lăng rơi buồn buồn

Và nghe lớp cớp trong hồn

Em đi với tiếng guốc dồn dập khua

Đã qua bao bận nắng mưa

Mà lòng với chút tình chưa phai tàn

Yêu em lòng mãi cưu mang

Một đời con nhện nằm đan sợi hồng

Tơ giăng chẳng kín được lòng ...

 

Nguyễn Dũng

( “Kỷ yếu  55 năm thành lập Trung học Phan Phan Châu Trinh. Hải ngoại  2007“ )